วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2550

Project 9 Dominance

รูปที่หาความเป็นไปได้ ได้สมบรูณ์แบบมากที่สุดเพราะการนำเอาภาพสี
มาตัดกับภาพขาวดำ เป็นสิ่งที่แตกต่างกันอยู่แล้วจำกลายเป็นจุดเด่นอย่างเห็นได้ชัด
และมีความสมดุลแบบ Asymmetrical Balance

รวมงานเก่าๆ แล้วเอามาหาความเป็นไปได้


Project 9 Balance

Symmetrical Balance
ภาพนี้ มีเส้นตรง โดยใช่เทคนิคแสงเข้ามาทำให้เกิดเส้นแสง มีค่าความสว่างมืด
Asymmetrical and Unbalance
ภาพนี้มีเส้นตรง และรูปทรงเรขาคณิตใช่โทนสีเข้ามาช่วยในการสร้างงาน

Approximate Symmetry
ภาพนี้ออกแบบโยใช้เส้นโค้งและ free form ทำให้เกิดภาพมีค่าความสว่างมืด


Radial Balance
ภาพนี้มีเส้นโค้งและตรงทำให้เกิดรูปทรงต่างๆ มีเรขาคณิต และfree form
ออกแบบมาให้มีค่าความสว่างมืดการให้สีสันของภาพProject 8 Sace

LSOMETRIC PROJECTION

PERSPECTIVE
SHARP AND DIMINISHING DETAIL

VERTICAL LOCATION


TRANSPRENCYOVERLAPPINGPOSITION

SIZEProject 7 Composition

สวนสาธารณะ/ไร่/นา/ธรรมชาติ
ในภาพนี้มีการใช่รูปร่างและรูปทรง organic and free form และมีความสว่างมืด เพื่อให้เกิดมิติ และบรรยาดาศในภาพ
ตลาดนัด / ตลาดสด
ช่างภาพใช่หลักการใช่แสงสื่ออารมณ์ มีการใช่
shep + กับความสว่างมืดของภาพเกิดบรรยากาศในภาพหอศิลป์ /พิพิธภัณฑ์
มีกาใช่ line ต่อกันเป็นรูปร่างเกิด shep มีการใช่แสงโดยแสงมาจากด้านขวา
ตกกระทบ shep ทำให้เกิดอารมณ์ และบรรยากาศในภาพโทรทัศน์

มีการใช่ line shep ความมืดสว่าง ใบหน้าในภาพนี้ สื่ออารมณ์ เกิดบรรยากาศ
จากหนังสือ

จากหนัง a day มีการโฆษณาที่มีรายละเอียดที่เหมาะสมอ่านแล้วรู้ว่าจะมีอะไรบ้างที่งานคอนเสริธนี้
มีการใช่ Shep ที่เป็นสีดำต่อกันจนเป็นเรื่องราว มีการใช่สีที่เหมาะสมWeb site
สาเหตุที่เลือกภาพนี้เพราะมีการออกแบบห้องนอนให้ดูแตกต่างไปจากห้องนอนธรรมดา
แลดูแปรกตา มีการใช่อักษรรูปภาพเข้าตกแต่งห้อง มี line มี shep ที่ดูเข้ากันเป็นอย่างดี

ตามรายทางใน 1 วัน
สาเหตุที่เลือกเก็บภาพนี้เพราะ ถนนที่อนุสาวรีเป็นถนนที่ผู้คนต้องใช่ผ่านไปมาทุกวัน ไปไหนก็ได้ จึงต้องออกแบบเป็นอย่างดี
ในภาพมีรูปร่างและ free form เส้นโค้งเส้นตรงหลายเส้นทำให้เกิดบรรยากาศShoping Mall

สาเหตุที่เลือกภาพนี้ เป็นการดีไซน์บันไดเลื่อน ที่ออกแบบให้อยู่ในรูปแบบแนวเดียวกัน
เพื่อความสวยงาม และสะดวกต่อลูกค้า ช่างภาพสื่ออารมณ์ขณะที่ถ่ายเห็นถึงความลึก
ในภาพมีรูปร่างรูปทรง free form มีเส้นตรงและเส้นโค้งมีความสว่างมืดทำให้เกิดบรรยากาศ
มหาวิทยาลัย
สาเหตุที่เลือกภาพนี้ เป็นการดีไซน์ของช่างภาพ เพื่อให้เห็นถึงความร่มรื่น
และที่พักผ่อนภายใน ม. มีการดีไซน์ที่พักผ่อน
ภายในบ้าน

สาเหตุที่เลือกเก็บภาพนี้มาเพราะมองเห็นการออกแบบกะถางต้นไม้ที่ออกแบบมา
ให้เหมาะสมกับต้นไม้มีขนาดที่พอดี ระบายอากาศ มีรูที่น้ำที่มาจากการรดน้ำต้นไม้ไหลออกได้อย่างดี
วันพุธที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2550

Project 6 Texture and Composition

เลือกชิ้นที่ดีที่สุด จากองค์ประกอบที่เล่าเรื่องราวเลือกชิ้นที่ดีที่สุด จากองค์ประกอบที่ไม่เล่าเรื่องราว

Project 5 Texture

Abstract
Simulated

InventedProject 4 Line & Shape

ใช่ Line & Shape หาความเป็นไปได้ภายในกรอบโดยไม่เข้าหาสิ่งทั่คุ้นเคย (รวม)
หาความเป็นไปได้จากภาพที่แย่ที่สุด 5 ภาพ

แย่ที่สุด


หาความเป็นไปได้ของภาพที่ดีที่สุด 5 ภาพดีที่สุด